Hard Racing Copper

Hard racing copper

Hård kopparbaserad bottenfärg för bästa tänkbara bottenskydd.
Kan användas på alla material (för aluminium och lätta legeringar krävs en försegling med epoxyprimer).  
Alla fartområden.
14,5 m2/l