Quick bogpropeller

Bog och akterpropellrar från Quick

En del båtar kan vara svåra att manövrera i vid låga farter t.ex vid tilläggning. Vind och ström bidrar också ibland till att göra det besvärligt. Då kan en thruster i fören eller aktern (eller på båda ställena) vara lösningen. Quick har bog / akterpropellrar för båtar i storlek från 5 meters längd och uppåt.

Det finns i två huvudmodeller av bogpropeller, antingen tunnelmonterad eller nedfällbar. Båda modellerna kan monteras såväl i motorbåt som segelbåt, både i för och / eller akter. 

Vad gäller de tunnelmonterade monteras de i ett rör tvärs genom båtens för eller i akterspegeln med ett särskilt akterrör, något som av praktiska skäl oftast görs på motorbåtar. De nedfällbara kan monteras som de är i såväl för som akter. Tack vare att de lämpar sej väl för båtar med flacka och grunda skrov är de de självklara valet i många moderna segelbåtar, där en konventionell tunnelpropeller skulle vara ett betydligt sämre val. Detta på grund av att tunneln skulle hamna långt från båtens för eller akter för att kunna monteras tillräckligt djupt för att arbeta effektivt. Något som också indirekt får till följd att tunneln blir relativt lång, vilket kan orsaka stor effektförlust. En nedfällbar propeller kan monteras nära båtens för / akter där den är som mest effektiv. När den är infälld finns heller inget som påverkar båtens seglingsegenskaper.

QUICK bogpropellrar är resultatet av grundlig forskning som syftar till långlivade produkter med höga prestanda under alla förhållanden. Produktutveckling och tillverkning görs på företagets egen anläggning i norra Italien och ett högt kvalitetstänkande genomsyrar varje enskild komponent, något som är omvittnat av båttillverkare och båtägare världen över.