Landström Easy Shore Power

Landström ESP

Easy Shore Power landströmssystem är framtaget för en enkel och säker landströmsinstallation.  Alla anslutningar är plugin med låsbara snabbkopplingar.  Installation kan göras av lekman utan krav på besiktning av auktoriserad installatör.
Landströmsintaget och landströms-centralen utgör basen i systemet, välj sedan uttag, eventuella förlängningskablar eller kopplingsbox och galvanisk isolator efter behov.  I sin enklaste form består ESP landströmssystem av intag,  central och ett uttag.
220 Volt - 13 A