Ankarspel för insida akter - Quick Balder

Quick ankarspel aktermontage

Quick Balder är ankarspel speciellt anpassade för montering som akterspel. Balder finns i två huvudvarianter; antingen för blyad lina eller för kätting. Båda är utrustade med automatiskt fritt fall som ger en snabb och enkel ankring utan att båten driver onödigt mycket under själva ankringen

Balder för lina finns med motor på 600, 900 eller 1200 W och  passar  båtar mellan 5-14 m.

Balder för kätting finns med motor på 600, 900, 1200 eller 1500 W och passar båtar mellan 5-16 m.