Balder för lina

Quick Balder ankarspel för blylina har automatiskt fritt fall och kan enkelt utrustas med med säkerhetsstopp som gör att spelet stannar automatiskt när ankaret är uppe.

Frifallsfunktionen bidrar till en snabb och enkel ankring. Ankaret fälls snabbt och förhindrar att båten driver onödigt mycket under själva ankringen.

Frifallsfunktionen är också enkel att koppla ur om man föredrar en mer konventionell ankarfällning.

Quick Balder är designat för montering på insidan av akterspegeln, men kan anpassas även till andra placeringar. Motorn med växellåda är roterbar i 45-graders steg vilket ger en mycket stor flexibilitet vid installationen.

Finns med tre olika motoralternativ; 600, 900 eller 1200 W.


Observera att Balder med alla tre motoralternativen

finns antingen som:

Balder X (linhjul babord om motorn)

Balder Y (linhjul styrbord om motorn)

Det går INTE att bygga om ett variant X spel till ett variant Y eller vice versa.

 

Balder X - Linhjul på babords sida

Balder X

   

Balder Y - Linhjul på styrbords sida

Balder Y

   

Riktlinjer för val av lämplig motorstorlek på Balder:

Båtlängd ca 6-10 m:     Balder 600

Båtlängd ca 9-12 m:   Balder 900

Båtlängd ca 11-14 m: Balder 1200


Ladda ner:

Möjliga motorpositioner Balder