Doradebox komplett

Doradebox komplett

Doradebox med mjuk lufthuv för bra ventilation och skydd mot översköljning

Plastimo doradeboxar är gjorda av ABS-plast och har huvar av mjuk PVC. Lufthuven kan vridas för bästa effekt och minska inträngande vatten vid dåligt väder.

Boxarna levereras kompletta med box, lufthuv, takgenomföring och lock för att stänga ventilen helt. (Locket monteras utifrån efter att lufthuven tagits bort).