Silic One

160107;160108;160128_77450-Silic-One

Enkomponent biocidfri båtbottenfärg baserad på silikonpolymerer.

Bildar en slät yta med låg ytspänning som ger unika beväxningssläppande egenskaper och dessutom ger låg friktion mot vattnet.