Wood Impreg

Wood impreg

Klar alkydolja för träbåtar och hårda träslag.
Låt oljan mätta träet före applikationen av Hempels lacker och färger.
På både ut- och insida ovanför vattenlinjen.  
3-6 m2/l