Classic Varnish

Classic varnish

Högblank fyllig traditionell båtfernissa för samtliga träslag utvändigt.
Baserad på kinesisk träolja.
17 m2/l