Bogpropeller Quick steglös

Quick steglösa bogpropellerpaket för båtar upp till 15 meter.


På senare år är det många som upptäckt nyttan med bogpropeller, inte minst i trånga eller blåsiga hamnar.
En konventionell bogpropeller fungerar enligt principen ”allt eller inget”, vilket kan vara ett problem i situationer då det bara behövs en mindre del av den fulla kraften från bogpropellern. Den kan då helt enkelt upplevas som onödigt stark och bullrig.


Med Quick steglösa bogpropellrar har användaren istället full kontroll över kraften, vilket ger en mjuk och kontrollerad användning samt dessutom tystare gång på köpet. Den steglösa regleringen utgörs av en joystick med HOLD-funktion och en effektkontrollbox som portionerar ut effekten till bogpropellern. Med HOLD-funktionen kan man också t.ex. låta bogpropellern ligga och hålla båten på plats mot bryggan med exakt den kraft som behövs.


Den steglösa regleringen finns som kompletta paket i 9 olika storlekar med bogpropeller, joystick med Hold-funktion, effektkontrollbox och säkring med säkringshållare. 


Det går naturligtvis också att köpa joystick med Hold-funktion och effektkontrollbox separat i det fall man vill uppgradera sin befintliga Quick bogpropeller. Bogpropellerns strömförsörjning kopplas via effektkontrollboxen och den gamla manöverpanelen ersätts med den nya joysticken.